SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ

HONLAP VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA

Vissza a honlapra

Magunkról

Beutalási lehetőségek

Közérdekű adatok

Állásajánlatok

Elérhetőségeink


A szakkórház rövid története:

1927-ben az Országos Társadalombiztosítási Intézet vásárolta meg a területet. Átalakítás és bővítés után 1929. június 3-án Horthy Miklós Munkásszanatórium néven nyílt meg a 160 ágyas intézmény. 1950-ben, mint Állami Szanatórium az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá került, melyet 1951-től a Fővárosi Tanács (jelenleg Fővárosi Önkormányzat) vett át. Az 1990-es évekig az emésztőszervi, anyagcsere bántalmakban szenvedők, valamint ezen betegségek miatt operált betegek utókezelésére szakosodott szanatóriumként működött. Az 1995-től kezdődött szakmai átszerveződés során az addigi rekreációs szanatóriumi ellátás helyett a fogyatékos és rokkant emberek rehabilitációja lett a intézmény profilja. A gastroenterológiai és geriátriai osztály strukturális és szakmai átalakítása mellett az ez időre elkészült hidro- és balneoterápiás lehetőségekre építve megszerveztük a mozgásszervi rehabilitációs osztályokat, melyek kialakítása messzemenő átalakításokat igényelt a szakkórházzá váló intézmény humán erőforrás koncepciójában és a tárgyi feltételekben egyaránt. Az intézmény szakkórházzá válásának időpontja 1998-ra datálható. A korábban bevezetett Lepence forrás termálvizének gyógyvízé nyilvánítását követően 2006-ban a kórház gyógyfürdői státusra is emelkedett. A kórház energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése mellett az évek során sikerült a kórház parkjában festői környezetben elhelyezkedő kápolna rekonstrukciója, mely során az épület ablaktábláit Köblitz Birgit nemzetközi hírű üvegművész különleges technikával készült üvegképeivel újították fel. 2012-től az intézmény ismét állami irányítás alá került. Erdő Péter bíboros, prímás, az esztergom-budapesti főegyházmegye érsekének ajánlása alapján nyerte el a Szt. Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház megtisztelő címet.

 

Névadóinkról:

A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúságot Cirus városának püspökétől, Theodorétosztól kapjuk, aki az 5. század közepén úgy emlékezik meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó vértanúkról. Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-ban történt, s első templomuk a sírjuk fölé épült.
Tiszteletük először vértanúságuk helyén, Cirus városában, majd Justinianus császár hatására, aki súlyos betegségéből való gyógyulását a szent orvosoknak köszönhette, a birodalom egész keleti felében elterjedt. Első római templomukat IV. Félix pápa (525-530) építtette a Fórumon. Szenvedéstörténetüket elbeszélő legendájuk szerint Arábiában születtek és ikrek voltak. Nagy érdeklődés élt bennük a tudományok, különösen az orvoslás tudománya iránt, ezért elhagyva szülőföldjüket Szíriába mentek tanulni. Mikor elvégezték a tanulmányaikat, továbbmentek Kilikiába, és ott Égé városában telepedtek meg. Mivel azonban keresztények is voltak, nemcsak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására. Ezért, amikor a Diocletianus-féle üldözés vihara a keleti egyházat is elérte, a helytartó, Lisias elsőként az apostol- orvosokat állította bíróság elé.
Mivel hitük megtagadására nem tudták rávenni őket, különféle módokon próbálták megölni mindkettőjüket: először megkötözve a tengerbe vetették, de a kötelékek a vízben kioldódtak, és ők kiúsztak a partra. Ezután máglyát gyújtottak alájuk, de a lángok nem érték őket. Akkor oszlophoz kötötték őket és nyíllal lőttek rájuk, de a nyílvesszők nem találtak soha célba. Végül karddal oltották ki az életüket.
Konstantinápolyban épített bazilikájuk zarándokhellyé vált, és az a különös szokás alakult ki, hogy a betegek a bazilikában aludtak, mert úgy tapasztalták, hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos, és vagy meggyógyítja őket, vagy néha egészen rendkívüli gyógymódot javasolnak, amelynek következtében később valóban elnyerik gyógyulásukat. Ezekről a gyógyulásokról a 6. századig visszamenő följegyzések tanúskodnak!

Amikor Párizsban 1260-ban megalakult a sebészek első kollégiuma, őket választotta védőszentül, s ez idő óta az orvosok és sebészek védőszentjeiként tisztelik őket.
A legenda arról tanúskodik, hogy a világ első szervátültetését ők hajtották végre. Egyes források alapján Justinianus diakónus elüszkösödött lábát, mások szerint egy római katona harcban elvesztett alsó végtagját amputálták, helyébe pedig egy halott mór katona lábát ültették át. Los Balbases Mester Szent Kozma és Damján csodája című festménye ezt a transzplantációt jeleníti meg.

A két részből álló magyar szent korona bizánci darabján és a koronázási paláston is megtalálható arcképük, gyógyító erejükkel oltalmazandó általa megtestesített országot és társadalmának minden tagját.

 

Földrajzi környezet:

A Szakkórházunk Dömös és Visegrád között, a Dunakanyar középpontjában található, természeti környezete, mikroklímája páratlan lehetoségeket ígér. A mintegy 36 hektárnyi terület a Duna partján húzódó 11-es számú fo közlekedési úttól a hegy gerincéig terjed É - D irányban, keletrol a Lepence-völgy, nyugatról pedig egy út határolja. Tehát a Pilisi Parkerdo bioszféra rezervátumának szívében helyezkedik el. A külön álló kórház háromszintes, jelenleg 230 ágyat befogadó épülete közel 100 éves, melynek egyes részei a közelmúltban felújításra, átépítésre kerültek. A parkban található egyéb épületek részben a kórházat kiszolgáló egységek, részben személyzeti szállást-lakást biztosítanak. Rendezett parkban egy rekonstruált, muködo templom, valamint egy "villa" épület található, melyet Riegler Ede családi villa céljára 1920-ban építtetett. Közel a kórházhoz, a Lepence-patak dunai torkolatának közelében, 1973-ban létesült termálkút rendkívül értékes, 38C homérsékletu termálvizet szolgáltat. A hoforrás jelentoségét növeli az a tény, hogy igen nagy mélységbol (1300 m), geológiailag állandó természeti körülmények közül tör fel, amelyet 2001-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. A forrástól a kórházhoz vezetéken érkezik a gyógyvíz, mely az 1996-ban átadott medencében szolgálja a betegek gyógyulását. Az erdok, a hegyek , a látvány, a levego, a gyógyvíz jelentik a sajátos környezetet, mely méltán egyedülálló országos viszonylatban is.

Vezetőség:

Főigazgató: Dr. Huszár Sándor (26) 801-777

Ápolási igazgató: Nagy Edit (26) 801-790

Gazdasági igazgató: Varga Zsuzsanna (26) 801-778

Műszaki igazgató: Szedlacsek Gyula (26) 801-730

Orvos igazgató: Dr. Korpos Sándor (26) 801-750

Elérhetőségeink:

Levélcímünk:

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

2026 Visegrád, Gizella-telep

Telefonszámaink:

Központi: (26) 801-700

Betegfelvétel: (26) 801-770

Főigazgatóság: (26) 801-777

Ápolási igazgatóság: (26) 801-790

Gazdasági igazgatóság: (26) 801-778

Műszaki igazgatóság: (26) 801-730

E-mail címünk:

info@visegradikorhaz.hu

Megközelítési lehetoségeink:

Szakkórházunk Budapesttol 50 km-re a Dunakanyarban található. Megközelíthető a menetrend szerinti VOLÁN autóbuszjárattal, mely Budapest Árpád-híd pesti hídfo végállomásról indul és a Visegrád, Gizellatelep Kórház megállónál kell leszállni. Az aktuális menetrend a Volán honlapján megtekintheto. Személygépkocsival közlekedok részére az M 11-es foútvonalat ajánljuk. Gépkocsival érkezo betegeink a kórház területén kijelölt parkolóhelyet térítésmentesen használhatják, azonban a gépjárművekért felelőséget nem vállalunk.