Vakoknak és gyengénlátóknakMenü


Fekvőbeteg osztályok

Általános szempontok

Míg az utókezelés során a beteg passzív „elszenvedője” a rá irányuló tevékenységeknek, addig a rehabilitáció csak a beteg aktív együttműködésével képzelhető el.
Bármi legyen is az alapbetegség, mely a fogyatékossághoz, funkciókárosodáshoz vezetett, az „újraalkalmazkodás” megtanítása a kialakult helyzethez elsősorban mozgásszervi szakértelmet igényel. A baleseteken, műtéteken túl a súlyos belszervi és neurológiai betegségek is rövidebb-hosszabb ideig tartó immobilizációval járnak. Ez az, az alap, melyet azonban ki kell tudni egészíteni az adott szakma specifikumaival, hogy a rehabilitálandó személy részére kerek egészet nyújthassunk.
Igen fontos azonban nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy rehabilitációra csak az ebben aktívan közreműködni tudó és akaró beteg alkalmas. Mint ahogy a beteg „ellenére” rehabilitációt „végezni” nem lehet, ugyan úgy, a már részleges önellátásra sem képes, funkcionális javulás elérésére teljességgel alkalmatlan, tartósan fekvő, gyakorlatilag „csak” ápolásra szoruló állapotok ellátásába sem vagyunk akreditáltak.
A rehabilitáció indokoltságát az úgynevezett „rehabilitációs státusz” határozza meg, mely az önellátást, állást, járást, motivációs és kooperációs készségeket, a mindennapi élettevékenységet korlátozó funkciók összességének felmérését tartalmazza.
A fentiek szem előtt tartása mellett a betegek felvétele az alábbiak szerint történik.

 

 

Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztálya I

Általános szempontok hivatkozás
1. Kiket várunk?
Főbb ellátási profilok:

 • trauma utáni állapotok, traumatológiai és ortopédiai műtétek utáni elsőbbségi rehabilitáció (profilfelelős: dr. Hegedüs Béla)
 •  degeneratív gerincbetegségek, által okozott panaszok, gerincműtétek utáni állapot (profilfelelős: dr. Hegedüs Béla)
 • ideggyógyászati, valamint izombetegségek következményei: stroke, sclerosis multiplex, Heine-Medine, mono-polineuropatia, különböző izombetegségek következményei  (profilfelelős: Hegedüs Béla)
 • 4. gyulladásos és degeneratív reumatológiai betegségek: kéz-, gerinc- és nagyízületi artrózis, SPA, SNSA, RA,  (profilfelelős: dr. Kinda Ildikó )
 • időskorúak rehabilitációja, primer vagy szekunder osteoporosis. (profilfelelős: dr. Telkes Zoltán)
 • cukorbetegség okozta károsodások neuropathiák, angiopathiák, stb.

2. Az osztályról :
Elhelyezkedés : A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház I. emeletén található 80 ágyas osztály.

Személyi feltételek :
Az osztály által nyújtott szervezett segítség interdiszciplináris team-munkában folyik. A csapat tagjai a kliens és családja mellett az orvosok, a nővérek, a gyógytornászok, (hivatkozás) pszichológus és neuropszichológus, az ergoterapeuták, az ortopédműszerész, az egészségnevelő, a dietetikusok, a logopédusok, a szociális munkás, a fizioterápiás asszisztensek.
A betegek előzetes ambuláns (kihelyezett ambulanciák és szakkórházi rendelések) vagy ritkábban helyszíni kórházi, illetve telefonon történő rehabilitációs konzílium alapján, az osztály kapacitásától függően, az ország bármely területéről kerülhetnek felvételre.

Az orvosok  rendelései, elérhetőségek.

Tárgyi feltételek :
Kiszolgáló egységek :

 • 2-4 ágyas kórtermek (egy részük emelt komfortfokozattal),
 • komplett gyógytorna-eszközökkel ellátott tornaterem,
 • ergoterápiás
 • és fizikoterápiás központ,
 • balneoterápiás részleg – medencével,
 • kötözőszerek és varratszedésre alkalmas valamint rehabilitációs segédeszközök.
 • segédeszközöket forgalmazó bolt

Diagnosztikus háttér :

 • röntgen,
 • ultrahang vizsgáló,
 • labor,
 • endoszkópia,
 • ODM vizsgáló

 

3. A rehabilitációra kerülő páciensek felvételének módja :


rehabilitáció módja

betegutak

elsőbbségi

 • kórházból kórházba történő átvétel – zárójelentéssel telefonon egyeztetve
 • szakorvosi rendelőből speciális esetekben telefonon egyeztetve, részletesen kitöltött beutalóval
 • kórházunk ambulanciájáról részletesen kitöltött beutalóval

programozott

 • háziorvos által kitöltött részletes beutalóval,
  szakorvosi véleménnyel és rehabilitációs javaslattal
 • szakorvos által kitöltött részletes beutalóval,
  és rehabilitációs javaslattal
 • kórházunk ambulanciájáról részletesen kitöltött beutalóval

 

4. Az osztály szakmai munkájának egyéb jellegzetességei :

Az osztály személyzetét alkotó orvosok, a nővérgárda és a szakdolgozók elhivatottságukkal, szakmai tapasztalatukkal, fejlődési igényükkel és empátiás készségükkel együttesen teszik lehetővé, hogy a kórház ezen szervezeti egysége a jelen szakmai színvonalon működjön.

A külső partnerek közül kiemelt szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikája, ahonnan nemcsak nagy számban érkeznek az ortopéd műtéten átesett, rehabilitációra szoruló páciensek, hanem ők vállalják az osztály által indikált rehabilitációs célú műtéteket is. Együttműködési szerződésünk van még az Országos Gerincgyógyászati Központtal, az Országos Idegtudományi Intézettel és a főváros több kórházával is.

Az osztály tudományos érdeklődésének középpontjában az egyes, rehabilitációban alkalmazható fizikoterápiás módszerek (pl. lézer) hatástani vizsgálatai, illetve az infravörös termográfia diagnosztikus, prognosztikus alkalmazhatóságának vizsgálata (pl. sclerosis multiplex) továbbá az osteoporosisos, csonttörésen átesett fogyatékos vagy fogyatékossággal veszélyeztetett nők és férfiak ellátása áll.

Az osztály tevékenysége szervezeti és működési rendjében részletesen szabályozott. Az orvosi dokumentáció tartalmazza a team-megbeszélés alapján kialakult bejöveteli és távozási FIM skála állapotfelmérését továbbá TUG, Beck-féle depressziós skála, VAS, QUALEFFO adatait.
 Az ápolási dokumentációba is bekerülnek a team-tagok (dietetikus, pszichológus, szociális munkás stb.) szakmai információi, hogy a nővérek naprakészen foglalkozhassanak a páciensekkel.
Az osztály a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának minősítése alapján a fizikális medicina és a rehabilitációs orvoslás képzésben gyakorlatot biztosító képzőhely.

 

 

 

Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztálya II  

Általános szempontok hivatkozás

Korunk egészségügyi szempontból a degeneratív civilizációs népbetegségek kora.
Ez a mozgásszervek „kopásos” és baleseti eredetű megbetegedéseiben szenvedők számát megtöbbszörözte.
A kutatások és az orvostudományi fejlődés eredményeként gyógyszeres és műtéti kezelésükkel megfelelő rehabilitációt alkalmazva a társadalmi szempontból is fontos életminőség helyre állítható, illetve tartósan megőrizhető.
A visegrádi  Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Rehabilitációs Alaptevékenységek II Osztálya a megnövekedett mozgásszervi rehabilitációs igény kielégítésére 2006 júniusában jött létre.

1. Kiket várunk?
            Főbb ellátási profilok :

 • Sérülést elszenvedett, traumatológiai, valamint ortopédiai műtéten átesett betegek elsőbbségi, szükség esetén programozott  rehabilitációja 
 • Ér (vagy egyéb) betegség, baleset miatt alsó végtagi amputációt (csonkolást) elszenvedett betegek  elsőbbségi, sz.e. programozott rehabilitációja
 • Reumatológiai betegségek ellátását követő elsőbbségi sz.e. programozott rehabilitáció (profilfelelős: dr. Sárosi Kriszta)
 • Hemofilia mozgásszervi következményei miatt történő rehabilitáció  (profilfelelős: dr. Sárosi Kriszta)
 • Degenerativ gerincbetegségek miatti programozott rehabilitáció (profilfelelős: dr. Sárosi Kriszta)
 • Neurológai és izombetegségek muskuloskeletalis következményei miatt történő programozott rehabilitációs ellátás (profilfelelős: dr. Sárosi Kriszta)
 • Osteoporozis következményei miatt történő rehabilitáció (profilfelelős: dr. Bors Katalin)
 • Csont daganatok műtéte után szükséges rehabilitáció (profilfelelős: dr. Bors Katalin)

2. Az osztályról :
Elhelyezkedés: A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház földszintjén 39 ágy, az első emeleten 15+16 ágy (emelt szint, tetőtér) található. Az osztály összesített ágyszáma 70.

Személyi feltételek :
Osztályunkon teljes körű rehabilitációs team biztosítja betegeink korszerű ellátását. (szakorvosok, rehabilitációs szemléletű nővérgárda, gyógytornászok, ergoterápeuták,
dietetikusok, szociális munkás, ortopéd műszerész, masszőr).

Az orvosok rendelései, elérhetőségek.

Tárgyi feltételek :
Kiszolgáló egységek :

 • 2-4 ágyas kórtermek (egy részük emelt komfortfokozattal),
 • komplett gyógytorna-eszközökkel ellátott tornaterem,
 • ergoterápiás
 • és fizikoterápiás központ,
 • balneoterápiás részleg – medencével,
 • gipszelő, kötözős kocsi, kötözőszerek és varratszedésre alkalmas valamint rehabilitációs segédeszközök.
 • segédeszközöket forgalmazó bolt

Diagnosztikus háttér :

 • röntgen,
 • ultrahang vizsgáló,
 • labor,
 • endoszkópia,
 • ODM vizsgáló

3. A rehabilitációra kerülő páciensek felvételének módja :


rehabilitáció módja

betegutak

elsőbbségi

 • kórházból kórházba történő átvétel – zárójelentéssel telefonon egyeztetve
 • szakorvosi rendelőből speciális esetekben telefonon egyeztetve, részletesen kitöltött beutalóval
 • kórházunk ambulanciájáról részletesen kitöltött beutalóval

programozott

 • háziorvos által kitöltött részletes beutalóval,
  szakorvosi véleménnyel és rehabilitációs javaslattal
 • szakorvos által kitöltött részletes beutalóval,
  és rehabilitációs javaslattal
 • kórházunk ambulanciájáról részletesen kitöltött beutalóval

 

4. Az osztály szakmai munkájának egyéb jellegzetességei :

Tevékenységünk fő célja betegeink önellátó képességének javítása illetve visszaállítása, az életminőség javítása, a mások segítségétől való függés csökkentése.
Az osztály mozgásszervi rehabilitációs szakorvos képzésre akkreditált a Semmelweis Egyetem posztgraduális képzőhelyeként.
Intézeti szinten lehetőségünk van további belgyógyászati, diabetológiai, kardiológiai, neurológiai, psychiátriai, psychológiai, urológiai, ortopédiai, gasztroenterológiai, sebészeti, geriátriai konzíliumot igénybe venni.
A rehabilitáció folyamatának hátterét korszerű eszközökkel felszerelt fizikoterápia, a lepencei gyógyvizet használó, s más „vizes” kezeléseket nyújtó gyógyfürdő részleg, egyéni és csoportos kezeléseknek helyt adó gyógytorna terem, ergoterápiás, és relaxációs helységek biztosítják.
Akadálymentesített osztályunkon a betegek elhelyezése 2-4 ágyas szobákban történik.
Lehetőség van fürdőszobás kétágyas kórtermek térítéses igénybevételére is.
A hazabocsájtás időpontjáról az osztályvezető főorvos dönt az Osztály rehabilitációs teamjének véleményét figyelembe véve.

Tetőtér, emelt komfortfokozatú I emeleti rész
A szakkórház 16 +15 ágyas emelt komfortfokozatú (co-paiment) részlege szervezetileg a Rehabilitációs Alaptevékenységek II Osztályhoz kapcsolódik. Profilja az osztály profiljának megfelelő, a károsodások meghatározása szerint reumatológiai degeneratív és gyulladásos betegségekben, neurológiai károsodásokban szenvedő, traumatológiai sérüléseken, ortopéd helyreállító műtéteken átesett betegek funkciójavítását valósítjuk meg team munkában. Kiemelten foglalkozunk a csontritkulások miatt törött betegekkel.
A rehabilitáció mindig aktív cselekménysort jelent, melynek célját - életminőség javulás - csak akkor tudjuk megvalósítani, ha a páciens a rehabilitációra motivált és az egyéb kísérő betegségei lehetővé teszik a rehabilitációs eszközök széleskörű használatát a rehabilitációs cél elérése érdekében. Részlegünkön való tartózkodás idejét mindig a rehabilitációs személy szükségleteihez igazítjuk az egyénre szabott rehabilitációs terv alapján. A magas színvonalú orvosi rehabilitáció sikerét a kiemelt hotelszolgálat, a részleghez tartozó külön ebédlő rész jól szolgálja, a szakkórház nyújtotta többi lehetőség mellett.

 

 

Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály

Általános szempontok hivatkozás

1.Kiket várunk?
            Főbb ellátási profilok:

 • Az osztály alapvető profilja olyan gasztroenterológiai és anyagcsere betegek ellátása, melyek konzervatív kezelést, vagy műtétet követően rehabilitációra szorulnak, de nem igényelnek szoros laborkontrollt és intenzív terápiás hátteret (ulcus, obesites diabetes, metabolikus sy, daganatok operáció utáni státusza, dyspepsia, irritábilis bél sy, reflux betegség, krónikus pancreatitis, hepatopathia, stb.) (profilfelelős: dr. Pál Magdolna)
 • Ezen túlmenően, számos olyan mozgásszervi beteget látunk el, akiknél a betegség hátterében a fent felsorolt gasztroenterológiai jellegű kórképek valamelyike áll. (DISH, polyneuropathia, necrosis capitis femoris coxae, osteoporosis – töréssel vagy nélküle, csontmetastasis, stroke, arthritis urica, neoplasma sy, kristály indukálta arthritis, polyarthritis posthepatica, postinfectiosus arthritis, stb.) Nagy részük rehabilitációra szorul, főleg akut történést, műtétet követően. (profilfelelős: dr. Krunity Xénia)
 • Harmadsorban, mivel több autoimmun jellegű betegség esetében kell számolnunk együttes gasztroenterológiai és mozgásszervi vonatkozással, az ilyen betegek is kiemelt helyet kapnak osztályunkon (Chron, colitis ulcerosa, SNSA). Náluk, a béltüneteken túl, a mozgáskorlátozottság – még a modern biológiai terápiák mellett is – számottevő lehet. (profilfelelős: dr. Krunity Xénia)
 • Mivel orvosaink több irányú szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az osztály befogadóképessége lehetővé teszi, szívesen vállaljuk a degeneratív, gyulladásos és lágyrész eredetű rheumatológiai kórképek, valamint az orthopéd műtétek és törések utáni rehabilitációt is. (profilfelelős: dr. Krunity Xénia - dr. Fromhercz Adriana)

2. Az osztályról :
Elhelyezkedés: Kórházunk  II. emeletén található 80  ágyas osztályunk kiemelkedően jó szakmai összetétellel, teljes rehabilitációs teammel rendelkezik.

Az orvosok rendelései, elérhetőségek.

A nővéreink és számos gyógytornászunk a rehabilitációs ellátásban nagy rutint szerezve, évek óta az osztály összeszokott dolgozói. Ezen kívül ergoterapeuta, logopédus, pszichológus, szociális munkás, masszőr, orthopéd műszerész, egészségnevelő, lelki gondozó, neuropszichológus, több dietetikus és fizikoterápiás asszisztens segíti munkánkat.
Számos konzíliumi lehetőséget biztosít számunkra az intézeten belül dolgozó orvosok szakmai összetétele. A profilba vágó alapszakmákon kívül, belgyógyász, kardiológus, gasztroenterológus, diabetológus, sebész, aneszteziológus, pszichiáter valamint külsősként, neurológus és urológus szakorvos is rendelkezésünkre áll. Az osztályok közötti kapcsolat példás.

Tárgyi feltételek :
Kiszolgáló egységek :

 • 2-4 ágyas kórtermek (egy részük emelt komfortfokozattal),
 • komplett gyógytorna-eszközökkel ellátott tornaterem,
 • ergoterápiás és fizikoterápiás központ,
 • balneoterápiás részleg – medencével,
 • kötözőszerek és varratszedésre alkalmas valamint rehabilitációs segédeszközök.
 • segédeszközöket forgalmazó bolt

Diagnosztikus háttér :

 • röntgen,
 • ultrahang vizsgáló,
 • labor,
 • endoszkópia,
 • ODM vizsgáló

3. A rehabilitációra kerülő páciensek felvételének módja :


rehabilitáció módja

betegutak

elsőbbségi

 • kórházból kórházba történő átvétel – zárójelentéssel telefonon egyeztetve
 • szakorvosi rendelőből speciális esetekben telefonon egyeztetve, részletesen kitöltött beutalóval
 • kórházunk ambulanciájáról részletesen kitöltött beutalóval

programozott

 • háziorvos által kitöltött részletes beutalóval,
  szakorvosi véleménnyel és rehabilitációs javaslattal
 • szakorvos által kitöltött részletes beutalóval,
  és rehabilitációs javaslattal
 • kórházunk ambulanciájáról részletesen kitöltött beutalóval

 

4. Az osztály szakmai munkájának egyéb jellegzetességei
Az osztály ágykihasználtsága 95% feletti. Ez is bizonyítja, hogy mekkora az igény az osztály profiljába vágó, színvonalas rehabilitációs ellátásra.
A dolgozók számos továbbképzésen, szakkonferencián vesznek részt, hallgatóként, de gyakran előadások, poszterek, publikációk formájában.
2007 óta több nemzetközi, multicentrikus klinikai gyógyszervizsgálatban is sikeresen veszünk részt, néhány éve a III. legsikeresebb európai vizsgálóhely címet is elnyertük.

 

 

 

 

Emelt komfortfokozatú kórtermek:

 

Kétágyas, erkélyes szoba a Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztálya II.  osztályon.

1

Az újonnan kialakított részleget 2013 augusztusában nyitottuk meg 8 komfortosított kórteremmel, melyek közül háromhoz kényelmes erkély tartozik. A kórtermek hűtőszekrénnyel, több csatornás színes TV-vel, ruhaszárítóval felszereltek, a szobák, a mellékhelyiségek, a közlekedők akadálymentesítettek. A helyiségek a meleg nyári hónapokban is kellemes tartózkodást biztosítanak a gesztenyefák árnyékában. Orvosi beutalóval érkezők számára az erkélyes kórterem térítési díja 2800 Ft/nap/fő. A beutalás módjáról, a szabad helyekről és bármely további kérdéssel kapcsolatban a 26/801-770-es telefonszámon Betegirányítóink adnak felvilágosítást.

 

Kétágyas, parkra és a Dunakanyar legszebb hegyeire néző szoba a Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztálya II. osztályon.

2

Az újonnan kialakított részleget 2013 augusztusában nyitottuk meg 8 komfortosított kórteremmel, melyek közül többnél csodálatos panoráma is segíti a mielőbbi rehabilitációt. A kórtermek kellemes tartózkodást és megfelelő magánszférát biztosítanak, hűtőszekrénnyel, több csatornás színes TV-vel, ruhaszárítóval felszereltek, a szobák, a mellékhelyiségek, a közlekedők akadálymentesítettek. Orvosi beutalóval érkezők számára a térítési díj 2500 Ft/nap/fő. A beutalás módjáról, a szabad helyekről és bármely további kérdéssel kapcsolatban a 26/801-770-es telefonszámon Betegirányítóink adnak felvilágosítást.

 

Egyágyas szoba a Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztálya II. osztályon.

3

Az újonnan kialakított részleget 2013 augusztusában nyitottuk meg 8 komfortosított kórteremmel, melyek közül többnél a csodálatos dunakanyari panoráma is segíti a mielőbbi rehabilitációt. A kórtermek kellemes tartózkodást és megfelelő magánszférát biztosítanak, hűtőszekrénnyel, több csatornás színes TV-vel, ruhaszárítóval felszereltek, a szobák, a mellékhelyiségek, a közlekedők akadálymentesítettek. Orvosi beutalóval érkezők számára a térítési díj 2900 Ft/nap/fő. A beutalás módjáról, a szabad helyekről és bármely további kérdéssel kapcsolatban a 26/801-770-es telefonszámon Betegirányítóink adnak felvilágosítást.

 

Egy- illetve kétágyas szoba a Rehabilitációs Alaptevékenységek Osztálya II. osztályon, a tetőtérben.

4 5

A szárny 9 komfortosított szobával működik, melyek közül többnél a csodálatos dunakanyari panoráma is segíti a mielőbbi rehabilitációt. A szobák kellemes tartózkodást biztosítanak. Az egyes szobákhoz saját fürdőszoba tartozik, ezzel is biztosítva a megfelelő magánszférát. Itt ápolt betegeink a kizárólag részükre fenntartott - medencetér fölötti - galérián étkezhetnek, nyugodt körülmények között. Orvosi beutalóval érkezők számára az egyágyas szoba térítési díja 4900 Ft/nap/fő. A kétágyas szoba térítési díja 3900 Ft/nap/fő. A beutalás módjáról, a szabad helyekről és bármely további kérdéssel kapcsolatban a 26/801-770-es telefonszámon Betegirányítóink adnak felvilágosítást.