Szakkórházunk

Szakkórházunk


Menedzsmentünk tagjai

Intézményvezető:

 

Dr. Hódi Gabriella

 

(26) 801-777, titkarsag@visegradikorhaz.hu

Orvosigazgató:

 

Dr. Skorán Ottó

 

(26) 801-750, titkarsag@visegradikorhaz.hu

Gazdasági igazgató-helyettes:

 

Móringer-Zilahi Tímea

 

(26) 801-778, titkarsag@visegradikorhaz.hu

Ápolási igazgató:

 

Nagy Edit

 

(26) 801-790, titkarsag@visegradikorhaz.hu

Titkárság:

Titkárságvezető:

 

Baloghné Dédesi Gabriella

 

(26) 801-777, titkarsag@visegradikorhaz.hu

 

Titkársági ügyintéző:

 

Huszárné Kárpáti Adrienn

 

(26) 801-700/1124, 1131 titkarsag@visegradikorhaz.hu

 

Titkársági asszisztens:

 

Feketéné Bákonyi Eszter

 

(26) 801-778, titkarsag@visegradikorhaz.hu

 

Humánpolitika:

Humánpolitikai

osztályvezető-helyettes:

 

 Bánóczi Eszter                      

 

(26) 801-700/1340, 1350 munkaugy@visegradikorhaz.hu

 


A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Dömös és Visegrád között, a Dunakanyar középpontjában, a Pilisi Parkerdõ bioszféra rezervátumának szívében található, természeti környezete, mikroklímája páratlan lehetõségeket ígér.

A 36 hektárnyi terület a Duna partján húzódó 11. számú fõ közlekedési úttól a hegy gerincéig terjed észak-déli irányban, keletrõl a Lepence-völgy, nyugatról pedig egy út határolja.

A különálló kórház háromszintes, jelenleg 230 ágyat befogadó épülete közel 100 éves, melynek egyes részei a közelmúltban felújításra, átépítésre kerültek. A parkban található egyéb épületek részben a kórházat kiszolgáló egységek, részben személyzeti szállást-lakást biztosítanak. Rendezett parkban egy rekonstruált, mûködõ templom, valamint egy villaépület található, melyet Riegler Ede családi villa céljára 1920-ban építtetett.

Közel a kórházhoz, a Lepence-patak dunai torkolatának közelében, 1973-ban létesült termálkút rendkívül értékes, 38 fok hõmérsékletû termálvizet szolgáltat. A hõforrás jelentõségét növeli az a tény, hogy nagy mélységbõl (1300 m), geológiailag állandó természeti körülmények közül tör fel, amelyet 2001-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. A forrástól a kórházhoz vezetéken érkezik a gyógyvíz, mely az 1996-ban átadott medencében szolgálja a betegek gyógyulását.

Az erdõk, a hegyek, a látvány, a levegõ, a gyógyvíz jelentik a sajátos környezetet, mely méltán egyedülálló országos viszonylatban is.

VISEGRAD_CIMLAPKEP_sm


Orvosaink, a nővérgárda, szakdolgozóink, műszaki-gazdasági csapatunk és Szakkórházunk minden munkatársa

elhivatottságukkal

szakmai tapasztalatukkal

fejlődési igényükkel

és empátiás készségükkel

fordulnak minden ügyfelünk: Betegeink és Hozzátartozóik felé.


Igazgatóság:

Főigazgató:

 

Dr. Hódi Gabriella

 

(26) 801-777

(26) 801-750

Ápolási igazgató:

 

Nagy Edit

 

(26) 801-790

Gazdasági igazgató:

 

Móringer-Zilahi Tímea

 

(26) 801-778

Osztályvezető főorvosok:

Mozgásszervi rehab. I.: Dr. Hegedűs Béla   (26) 801-700/1038
Mozgásszervi rehab. II.: Dr. Fromhercz Adriana  

(26) 801-700/1039

Gastroenterológiai rehab..: Dr. Krunity Xénia   (26) 801-700/1220

Osztályos főnővérek:

Mozgásszervi rehab. I.:
Gedra Lajosné

(26) 801-711
(26) 801-700 /1122 /1123

Mozgásszervi rehab. II.:
Lakatos Lajosné

(26) 801-710
(26) 801-700 /1020 /1078

Gastroenterológiai rehab.:
Szolcsányi Anikó

(26) 801-700 /1235


Szakkórházunk rövid története

1927-ben az Országos Társadalombiztosítási Intézet vásárolta meg a területet.

Átalakítás és bővítés után 1929. június 3-án Horthy Miklós Munkásszanatórium néven nyílt meg a 160 ágyas intézmény. 1950-ben, mint Állami Szanatórium az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá került, melyet 1951-től a Fővárosi Tanács, 1990-től a Fővárosi Önkormányzat vett át. Az 1990-es évekig az emésztőszervi, anyagcsere bántalmakban szenvedők, valamint ezen betegségek miatt operált betegek utókezelésére szakosodott szanatóriumként működött. Az 1995-től kezdődött szakmai átszerveződés során az addigi rekreációs szanatóriumi ellátás helyett a fogyatékos és rokkant emberek rehabilitációja lett a intézmény profilja. Szakkórházunk 2012-ben került az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása, állami irányítás alá.  

A gasztroenterológiai és geriátriai osztály strukturális és szakmai átalakítása mellett az ez időre elkészült hidro- és balneoterápiás lehetőségekre építve megszerveztük a mozgásszervi rehabilitációs osztályt, melynek kialakítása messzemenő átalakításokat igényelt a szakkórházzá vált intézmény humán erőforrás koncepciójában és a tárgyi feltételekben egyaránt. Az intézmény szakkórházzá válásának időpontja 1998-ra datálható.A korábban bevezetett Lepence forrás termálvizének gyógyvízzé nyilvánítását követően 2006-ban a kórház gyógyfürdői státusra is emelkedett.

A kórház energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése mellett az évek során sikerült a kórház parkjában festői környezetben elhelyezkedő kápolna rekonstrukciója, mely során az épület ablaktábláit Köblitz Birgit nemzetközi hírű üvegművész különleges technikával készült üvegképeivel újították fel.Erdő Péter bíboros, prímás, az esztergom–budapesti főegyházmegye érsekének ajánlása alapján 2014-ben nyertük el a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház megtisztelő nevet.


Küldetési nyilatkozat

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház komplex és hatékony rehabilitációs ellátást biztosít a szolgáltatásait igénybevevők részére. Kórházunk jó hírnevét a betegeinkkel kialakított bizalmi kapcsolat, a betegcentrikus kórházpolitika alapozza meg. Betegeink igényeinek folyamatos elemzése és a társadalmi környezettel kialakított aktív kapcsolatrendszerünk lehetőséget ad az új szakmai ellátás kialakítási, vagy speciális profilok kiterjesztési lehetőségeinek időben történő felismerésére. Munkatársaink elkötelezettek a magas színvonalú rehabilitációs munka mellett, munkájukat szakmai igényesség, jó szándék és kellő alázat jellemzi.

„Az egyik legbiztosabb út a gyógyuláshoz az, ha segítséget nyújtunk másoknak”

Bob Gass

Legfontosabb küldetésünknek tartjuk, hogy:

  • gyógyító tevékenységünket névadóink alázatával, tudatos, emberközpontú szemléletével végezzük, magas minőségben, betegeink érdekeit szem előtt tartva.

Szolgáltatásaink során garantáljuk:

  • az ellátási igényeknek megfelelő szakmai háttér, az orvos-technológiai színvonal és a betegeinknek nyújtott komfort fokozat folyamatos fejlesztését.

Szolgáltatás teljesítési feladatainkat a minőség iránt elkötelezett, tapasztalt, szakképzett, országosan elismert szubspecialitásokkal bíró orvos és szakdolgozói gárda látja el, amely aktív részt vállal a tudományos életben.

Folyamatosan gondoskodunk arról, hogy munkatársaink megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek a modern kor szakmai, informatikai és egyéb tudományos kihívásainak kezelésére, illetve kiemelt hangsúlyt fektetünk a szakmai és etikai igényesség minden szinten való megvalósulására.

Tudatában vagyunk annak, hogy munkatársaink megbecsülése, partnerként kezelése, a szakmai továbbfejlődés lehetősége a szolgáltatásaink minőségének és intézetünk sikerességének hosszú távú garanciája.

Intézetünk megbízható üzleti partnerként a rendelkezésre álló pénzügyi, technikai és személyi feltételeinek rentábilis és biztonságos kihasználásával törekszik fizetőképességének folyamatos fenntartására, hiszen magas szintű és minőségű egészségügyi szolgáltatást csak stabil gazdasági környezetben lehet végezni. Szakkórházunkat mindig a tudatos, ésszerű, átlátható gazdálkodás jellemezte és a jövőben is alkalmazkodva a makrokörnyezet változásaihoz az elsődleges szempont, hogy gazdasági okokból a szolgáltatás színvonala továbbra se sérülhessen.

Hisszük, hogy munkánkban a betegeinkkel és hozzátartozóikkal való személyes hangú kapcsolat kiépítése és fenntartása, a biztonságérzet keltése, az emberi méltóság tiszteletben tartása és a nyújtott szolgáltatások minősége, illetve a szakmai tevékenységeink folyamatos bővítése intézetünk és munkatársaink boldogulásának záloga.

Visegrád, 2017. május 15.

Dr. Huszár Sándor
főigazgató

 

pdf  Küldetési nyilatkozat


Gépjárművek beszerzése 2009:

Közműhálózat felújítása 2010:

Főépület fűtési rendszer felújítása 2010:

Közbeszerzési eljárások 2013:

Közbeszerzési eljárások 2014:

Közbeszerzési eljárások 2015:

Közbeszerzési eljárások 2016:

Közbeszerzési eljárások 2017:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra

Közbeszerzési eljárások 2017:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra

Közbeszerzési eljárások 2018:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra

Közbeszerzési eljárások 2019:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra

Közbeszerzési eljárások 2020:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra

Közbeszerzési eljárások 2021:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra

Közbeszerzési eljárások 2022:

  • Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra


Szakkórházunk korábbi orvosigazgatója „Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházért” elnevezéssel 2013 őszén alapítványt hozott létre.

Az Alapítvány célja és tevékenysége:

A szakkórház szakmai, műszaki-technikai feltételeinek javítása, szakmai ismeretek gyarapítása, új gyógyító eljárások megismerésének és bevezetésének támogatása eszközök beszerzésével, szakemberek támogatásával, a szakkórház által szervezett szakmai, tudományos és ismeretterjesztő programok támogatása, beteg edukációs és életmód nevelő tevékenységek támogatása, a szakkórház névadói emlékéről és tevékenységük máig ható értékeiről szervezett megemlékezések támogatása.

Az Alapítvány mindent megtesz céljai elérése érdekében, különös tekintettel azon közfeladatok ellátásának segítésére, amelyek a betegellátás érdekeit szolgálják. Szakmai továbbképzések, tudományos kongresszusok szervezésével, támogatásával a megfelelő szintű progresszív betegellátást kívánja segíteni.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat is elfogad, így amennyiben az Alapítványon keresztül támogatná Szakkórházunk fejlődését, úgy azt a

64700038-16761254-00000000

számlaszámon történő befizetésével megteheti, melyet előre is köszönünk.

 

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1%-ával kíván hozzájárulni az alapítvány célkitűzéseihez, úgy

adószámunk: 18520084-1-13

 

                                                                                               Dr. Hódi Gabriella

                                                                                   Alapítvány Kuratóriumának elnöke